Statement inzake kunstgras

Beste speler, ouder/verzorger en andere betrokkene,

Zoals u wellicht heeft vernomen heeft het televisieprogramma Zembla woensdagavond jl. opnieuw aandacht geschonken aan het gebruik van rubbergranulaat in kunstgras. Zembla stelde dat rubbergranulaat toch gezondheidsrisico’s met zich meedraagt ondanks het eerdere positieve advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Almere City FC volgt deze discussie met meer dan gemiddelde belangstelling en zal indien nodig daar zo spoedig mogelijk naar handelen. Tot die tijd volgen wij het advies van het RIVM en de KNVB. Mocht het huidige advies worden aangepast dan brengen wij u daar direct van op de hoogte.

16 februari 2017

Deel dit artikel: